วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ข้อมูลสังคมและเศษฐกิจ

ข้อมูลสังคมและเศษฐกิจ

 

Download : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 2566-2570
Download : ข้อมูลสังคมและเศรษฐกิจ ปี 65
Download : ข้อมูลสังคมและเศรษฐกิจ ปี 64
Download : ข้อมูลสังคมและเศรษฐกิจ ปี 63
Download : ข้อมูลสังคมและเศรษฐกิจ ปี 62
Download : ข้อมูลสังคมและเศรษฐกิจ ปี 61