วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนา และนักเรียน เข้าร่วมการเผนแพร่การประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *