วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *