วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับนายสิทธิชัย เชนทร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *