วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ครูณัฐรินีย์ พรหมรักษ์ หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วมอบรม โครงการ Modernizing TVET Skill Development for Post-Covid-19 2nd Phase Project สาขาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2567 🇨🇷 🇻🇳🇰🇭🇱🇦🇲🇲 ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2567