วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานศูนย์การจัดการนิทรรศการ และการจัดการประชุมครบวงจร