วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ชมรมวิชาชีพการบัญชี ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม โครงการจรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี สู่เส้นทางอาชีพนักบัญชี ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 18.30 ณ อาคารเจ้าฟ้า ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต