วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังโครงการสานสัมพันธ์สถานประกอบการ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมราไวย์ โดยวิทยากร นายธเนศร์ ไตรวุฒิ CEO & Founder บริษัท พิคภูเก็ต จำกัด กรรมการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต