วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill,Re-skill) “กิจกรรมบริการวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่เชิงธุรกิจ” และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม กล่าวรายงานโดย น.ส.กุลริศา ตรีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดำเนินการโดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ร่วมกับแผนกวิชาหกรรมศาสตร์ จัดอบรมระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ ห้องสะพานหิน อาคาร R-Phuket วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต