วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ด้วยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะกำลังคน (Reskill Upskill New skill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัส 2019 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ด้วยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะกำลังคน (Reskill Upskill New skill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัส 2019 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส.2 ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี ตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.ในระดับชั้น ปวส.2 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 636

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *