วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ตราสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

https://www.phuketvc.ac.th