วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ที่อยู่: 512 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 0-7621-1090 , 0-7621-4818
โทรสาร: 0-7621-1090
E-mail : [email protected]
Web site : www.phuketvc.ac.th
Facebook : วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Phuket Vocational College