วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธเพื่อยกระดับเป็นชั้นนำสำนักงานพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต