วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี “ความผูกพันไม่เสื่อมคลาย….สู่จุดหมายที่ภาคภูมิ…” วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ย้ายไปปฏิบัติราชการ และลาออกจากราชการ ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต