วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพฯ ตัวแทนแข่งทักษะการนำเสนอการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นฯ ร่วมนำเสนอการประเมินฯ รูปแบบเสมือนจริง

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพฯ ตัวแทนแข่งทักษะการนำเสนอการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นฯ ร่วมนำเสนอการประเมินฯ รูปแบบเสมือนจริงในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเช้า ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษภูเก็ต