วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพลัง SOFT POWER หัตถกรรมไทย ANDAMAN CRAGT Festival วันที่ 12 มีนาคม 2566 ณ ลานมังกร ถนนคนเดิน จังหวัดภูเก็ต