วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นายชาตรี คงแป้ม พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต