วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านศิลปะการประกอบอาหารและโภชนาการเบื้องต้น ภายใต้โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านศิลปะการประกอบอาหารและโภชนาการเบื้องต้น ภายใต้โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *