วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564
นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฯ หน.แผนกการโรงแรม และหน.แผนกธุรกิจการบิน มอบของขวัญ ผลิตภัณฑ์ R-Product ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต แบรนด์ R-Bukit แด่ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา