วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าพบนายณรงค์ วุ่นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมฝีมือของนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทที่ 4 ด้านนวัตกรรมอาหารและเทคโนโลยีในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตประจำปีการศึกษา 2565เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นณวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ณ ศาลากลางหลังใหม่จังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าพบนายณรงค์ วุ่นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมฝีมือของนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทที่ 4 ด้านนวัตกรรมอาหารและเทคโนโลยีในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตประจำปีการศึกษา 2565เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นณวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ณ ศาลากลางหลังใหม่จังหวัดภูเก็ต