วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาคนดีฯ ระดับชั้น ปวส.

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาคนดีฯ ระดับชั้น ปวส. ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต