วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกการเข้าศึกษาต่อรอบโควตา

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกการเข้าศึกษาต่อ รอบโควตาคนดี คนเก่ง และความถนัดด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต