วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบพิเศษ(โควตา) ระดับปวช. >> ดาวน์โหลด 

ใบชำระเงินระดับ ปวช. >> ดาวน์โหลด

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบพิเศษ(โควตา) ระดับปวส. >> ดาวน์โหลด  

ใบชำระเงินระดับ ปวส. >> ดาวน์โหลด

<<คลิกลิงค์เพื่อส่งหลักฐานการชำระเงิน>>

ประกาศงานทะเบียน

เลื่อนการมอบตัวจากวันที่ 28-30 ธันวาคม 2564 กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ให้นักเรียน นักศึกษาติดตามประกาศจากเว็บไซต์ของทางวิทยาลัย