วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการมอบตัวและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการมอบตัวและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์