วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่องการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564