วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบปกติ