วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ที่แสดงความจำนง เข้าร่วมอบรมตามหลักสตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ที่แสดงความจำนง เข้าร่วมอบรมตามหลักสตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *