วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือนภาษาอังกฤษ)