วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ โครงการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566