วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมแนะแนวอาชีพและจัดหางาน “กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566”