วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการสรรหา/คัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการ/ภารโรง)