วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตาคนดี คนเก่ง และความถนัดด้านอาชีวศึกษา เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการศึกษา

คลิกที่นี้เพื่อสมัครเรียน >> https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init