วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูภาษาจีน)