วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

คลิกสมัครเรียนที่นี้ >> https://forms.gle/icFNtgadNwvbyRzcA