วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2566