วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิด – ปิด ภาคเรียน และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิด – ปิด ภาคเรียน และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ปีการศึกษา 2566