วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์ชมรมวิชาชีพการจัดการสำนักงาน ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราไวย์ ชั้น 2 อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต