วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาการบัญชี ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วม โครงการ ประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตรายวิชาโครงงานระดับ ปวช. และ ปวส.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทักษะ และเจตคติในกระบวนการประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องเทพกษัตรีย์ ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต