วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬา E-Sports Online Tournament Pub G Mobile Championship เพื่อส่งเสริมทักษะการกีฬาบูรณาการเทคโนโลยี จัดโดยชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ อวท. ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 825 อาคารวิจิตร ณ ระนอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต