วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *