วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ปรัชญาสถานศึกษา

“สร้างคนดี สร้างคนเก่ง เร่งพัฒนาสังคม”