วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม ภูเก็ตเมอร์ลิน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม ภูเก็ตเมอร์ลิน