วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *