วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มอบของที่ระลึกแก่รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *