วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นตัวแทนร่วมสวดอภิธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *