วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *