วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผอ

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นายชาตรี  คงแป้น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร