วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา รางวัล “เยาวชนคนตงห่อ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต” ระดับสถานศึกษา

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการประเมินฯ งานกิจกรรมนักเรียน ร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา รางวัล “เยาวชนคนตงห่อ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต” ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมไตรตรัง อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต