วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

พิธีลงนามความร่วมมือ ภายใต้โครงการยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ทั้งระบบ Online และ Onsite วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต