วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตด้วยสตรีทอาร์ตชุมชนโกมารภัจจ์

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาศิลปกรรมฯ ร่วมสร้างสรรค์ศิลปะ “พิพิธภัณฑ์มีชีวิตด้วยสตรีทอาร์ตชุมชนโกมารภัจจ์” ภายใต้ความร่วมมือของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลเมืองภูเก็ต โดยมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาศิลปกรรม ร่วมกันสรรค์สร้างศิลปะสไตล์สตรีทอาร์ต เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรม วิถีชีวิตในชุมชนโกมารภัจจ์ ทั้งนี้ นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมติดตามการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ณ ชุมชนโกมารภัจจ์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต